Борислав Хаджирусев
Президент
Мануел Марков
Изпълнителен директор
Ани Мазнева
Секретар